Політика конфіденційності uvex group

Вітаємо вас на нашому веб-сайті! Ми цінуємо ваш інтерес до нашої компанії. Ми - компанія UVEX WINTER HOLDING Gmbh & Co.KG та її афілійовані підприємства (далі спільно іменовані «uvex group») - вважаємо захист ваших персональних даних серйозним питанням. Ми обробляємо ваші дані відповідно до діючих правових норм по захисту персональних даних, зокрема згідно із "Загальним регламентом по захисту даних" у рамках законодавства Європейського Союзу (GDPF), а також згідно застосовним до нас законам про реалізацію захисту персональних даних, що діють у конкретній країні. Ця політика конфіденційності надає вичерпну інформацію про обробку персональних даних групою компаній "uvex group" і про ваші права.

Персональні дані - це інформація, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу. Вона включає, зокрема, ім'я, дату народження, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, а також IP-адресу.

Анонімні дані доступні, якщо не можна встановити посилання на особисті дані користувача.

Відповідальна організація

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Фюрт
Німеччина
Тел.: +49(0)911-9736-0
Ел. пошта: datenschutz@uvex.de
Веб-сайт: www.uvex.de

2. Контактні особи з питань захисту даних

Нижче вказана контактна інформація уповноваженої особи по захисту даних для всіх підприємств групи компаній "uvex group" з місцезнаходженням у Німеччині.

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Фюрт
Німеччина
Тел.: +49(0)911-9736-0
Ел. пошта: datenschutz@uvex.de
Веб-сайт: www.uvex.de

3. Ваші права як суб'єкта даних

В цьому розділі ми насамперед бажаємо проінформувати вас про ваші права як суб'єкта даних. Ці правові норми встановлено в статтях 15-22 регламенту GDPR, які включають:

 • право на інформацію (стаття 15 GDPR);
 • право на видалення (стаття 17 GDPR);
 • право на поправки (стаття 16 GDPR);
 • право на передавання даних (стаття 20 GDPR);
 • право на обмеження обробки даних (стаття 18 GDPR);
 • право на заперечення проти обробки даних (стаття 21 GDPR).

З питань здійснення цих прав звертайтеся на таку адресу: datenschutz@uvex.de.

Це ж правило застосовується в тих випадках, коли у вас виникають питання по обробці даних у нашій компанії або ви бажаєте анулювати свою згоду. Крім того, ви маєте право подати скаргу в державний орган по захисту персональних даних.

4. Право на заперечення

 У зв'язку із правами на заперечення просимо вас звернути увагу на наведену нижче інформацію.

Якщо ми обробляємо ваші персональні дані з метою прямої реклами, ви маєте право в будь-який час без зазначення причин заперечити проти такої обробки даних. Це також застосовне до профілювання в тій мірі, у якій воно пов'язане із прямою рекламою.

Якщо ви заперечуєте проти обробки з метою прямої реклами, ми більше не будемо обробляти ваші персональні дані для цих цілей. Заперечення є безкоштовним і може бути спрямоване в довільній формі, бажано за адресою datenschutz@uvex.de.

Якщо ми обробляємо ваші дані для дотримання правомірних інтересів, ви можете в будь-який час заперечити проти такої обробки із причин, що випливають із вашої конкретної ситуації; це застосовне й до профілювання, заснованого на даних положеннях.

У цьому випадку ми перестанемо обробляти ваші персональні дані, якщо з нашої сторони не буде переконливих і законних аргументів відносно здійснення такої обробки, які превалюють над вашими інтересами, правами та свободами, або якщо обробка призначена для пред'явлення претензій, а також для виконання або захисту законних вимог.

5. Цілі та правові основи обробки даних

При обробці персональних даних дотримуються положення регламенту GDPR і всі інші застосовні законодавчі положення про захист даних.

Правові основи для обробки даних узяті, зокрема, зі статті 6 GDPR.

Ми використовуємо ваші дані для встановлення ділових відносин, виконання договірних і правових зобов'язань, реалізації договірних відносин, пропозиції продуктів і послуг, а також для зміцнення відносин із клієнтами, що може також охоплювати аналіз із метою маркетингу й пряму рекламу.

Ваша згода на обробку даних може також являти собою вимогу про одержання дозволу на захист даних. Перед тим як ви дасте свою згоду, ми проінформуємо вас про мету обробки даних і про ваше право на відкликання.

Якщо ваша згода буде стосуватися також обробки особливих категорій персональних даних, ми попередимо вас про це окремим пунктом у документі про згоду. Обробка особливих категорій персональних даних у відповідності зі статтею 9 GDPR буде виконуватися, тільки якщо цього вимагають правові норми й немає підстав припускати, що ваш законний інтерес превалює над забороною обробки.

При обробці ваших даних ми також спираємося на закон про правомірний інтерес згідно зі статтею 6 регламенту GDPR (пункт 1 (f)). У цьому випадку дані будуть оброблятися, тільки якщо це робиться для захисту наших власних законних інтересів або законних інтересів третіх осіб, а протиставлення інтересів не приведе до превалювання над вашими інтересами, основними правами й свободами.

6. Передача третім особам

Ми передаємо ваші дані третім особам тільки в рамках положень закону або з відповідної згоди. В інших випадках передача третім особам не відбудеться, якщо тільки ми не будемо зобов'язані зробити це відповідно до імперативних правових норм (наприклад, у зв'язку з передачею даних стороннім відомствам, таким як контролюючі або правоохоронні органи).

7. Одержувачі даних / категорії одержувачів

У межах нашої компанії ми гарантуємо, що ваші дані отримають лише ті особи, яким вони потрібні для виконання договірних і юридичних зобов’язань. У межах групи компаній UVEX це стосується нижченаведених компаній:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Розкриття інформації може бути необхідним, наприклад, якщо ви подаєте заявку на посаду, оголошену афілійованою компанією через наш центральний портал для кандидатів. Дані передаються компанії UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co KG з метою аналізу наших внутрішніх процесів і технічної підтримки. Крім того, вищезазначеним компаніям передаються дані маркетингового аналізу. Не можна виключати, що під час цього процесу також передаватимуться персональні дані.

У певних випадках постачальники послуг підтримують наші спеціалізовані відділи у виконанні їхніх завдань. Усі постачальники послуг уклали необхідні договори про захист персональних даних.

8. Передача в третю країну / намір передачі в третю країну

Дані будуть передані у треті країни (за межі Європейського Союзу або Європейської економічної зони) тільки в тому разі, якщо це необхідно для виконання договірних відносин або вимагається законом, або якщо ви надали нам свою згоду на це.

Ми передаємо ваші персональні дані постачальникам послуг і компаніям групи за межами Європейської економічної зони, зокрема у США. Перелік інструментів / постачальників послуг разом з інформацією про місце обробки можна знайти в пункті 16 «Інструменти, що використовуються».

Договори, передбачені законодавством про захист даних, були укладені з усіма постачальниками послуг.

9. Тривалість зберігання даних

Ми зберігаємо ваші дані протягом періоду, необхідного для цілей, що відповідають їх обробці. Зверніть увагу, що дані можуть і будуть зберігатися протягом різних періодів. Це стосується, зокрема, зобов'язань по зберіганню відповідно до комерційного або податкового законодавства (наприклад, торговий кодекс, кодекс податкового адміністрування і т.п.). При відсутності додаткових зобов'язань по зберіганню, дані будуть у плановому порядку видалятися після реалізації цілі.

До того ж ми можемо зберігати дані, якщо ви дали нам на цей свій дозвіл, або якщо виникають юридичні суперечки, і ми використовуємо певні докази в рамках установлених законом строків позовної давності, які можуть становити до 30 років; звичайний строк позовної давності становить три роки.

10. Безпечна передача даних

 З метою оптимального захисту даних, що зберігаються в нас, від випадкових або навмисних маніпуляцій, втрати, знищення або доступу з боку неправомочних осіб ми використовуємо відповідні технічні та організаційні заходи безпеки. Рівні безпеки постійно перевіряються разом з експертами з питань безпеки й адаптуються до нових стандартів.

 Обмін даними з нашого веб-сайту й на нього завжди здійснюється в зашифрованому виді. При передачі даних на нашому інтернет-сайті ми використовуємо протокол HTTPS, а також - у кожному випадку - актуальні протоколи шифрування.

А ще можна використовувати альтернативні засоби зв'язку (наприклад, поштою).

11. Зобов'язання надання даних

Різні персональні дані необхідні для створення, виконання та припинення зобов'язальних правовідносин, а також для виконання пов'язаних з ними договірних і правових зобов'язань. Те ж саме стосується використання нашого веб-сайту й різних функцій, які він надає.

У деяких випадках дані також необхідно збирати або надавати відповідно до положень закону. Зверніть увагу, що без надання цих даних неможливо обробити ваш запит або виконати базові зобов'язальні правовідносини.

12. Категорії, джерела й походження даних

Які данні ми обробляємо? Це залежить від конкретної ситуації. Наприклад, ви розміщаєте замовлення онлайн, уводите запит у форму зворотного зв'язку, висилаєте нам резюме, подаєте рекламацію і т.п.

Зверніть увагу, що в окремих випадках при обробці даних ми також можемо надавати інформацію окремо (у відповідному місці), наприклад, при завантаженні резюме або запиту контакту.

12.1 Нижче перераховані дані, які ми збираємо та обробляємо при відвідуванні вами нашого веб-сайту:

 • Назва постачальника інтернет-послуг
 • Інформація про вебсайт, з якого ви перейшли на наш сайт ( «реферер»)
 • Веббраузер і операційна система, що використовуються
 • IP-адреса, присвоєна вашим інтернет-провайдером
 • Запитувані файли, обсяг переданих даних, завантаження/експорт файлів
 • Інформація про вебсайти, які ви відвідуєте на нашому сайті, зокрема зокрема дата й час

Ця обробка даних є технічно необхідною для того, щоб вміст нашого вебсайту відображався на вашому кінцевому пристрої. Тому необхідно обов’язково збирати й зберігати вашу IP-адресу протягом відповідного періоду використання. Те саме стосується інших даних, обробка яких необхідна для коректного відображення нашого вебсайту. Зберігання даних у так званих файлах журналів також використовується для подальшої оптимізації сайту, забезпечення його функціональності, гарантування безпеки наших додатків і для правового захисту (наприклад, виявлення та захисту від атак на наш сайт).

Правовою підставою для обробки й тимчасового зберігання даних є наш законний інтерес як оператора вебсайту (ст. 6, п. 1, підп. «f» EU-DS-GVO).

Період зберігання даних обмежений, і видалення відбувається, як тільки їх більше не потрібно зберігати для цілей обробки. У разі збору даних для коректного відображення нашого вебсайту, це відбувається в кінці сеансу. Якщо дані зберігаються у файлах журналів, вони видаляються або анонімізуються через 31 день.

12.2 Нижче перераховані дані, які ми збираємо та обробляємо при запиті контакту:

На нашому сайті є контактна форма, за допомогою якої ви можете зв’язатися з нами в електронному режимі. Якщо ви напишете нам через контактну форму, ми обробимо дані, які ви надасте в контактній формі, щоб зв’язатися з вами й відповісти на ваші запитання та запити.

Через контактну форму ми збираємо такі дані:

 • Тип запиту
 • Прізвище, ім’я
 • Компанію та, за можливості, кількість працівників
 • Звернення
 • Адресу електронної пошти
 • Номер телефону
 • Вміст запиту

Принцип мінімізації та уникнення даних дотримується в тому, що ви маєте надавати лише ті дані, які нам абсолютно необхідні, щоб зв’язатися з вами (обов’язкова інформація). Це тип запиту, його вміст, ваше прізвище та ім’я, а також адреса електронної пошти. Ця обов’язкова інформація позначена *(зірочкою).

Крім того, ваша IP-адреса обробляється з технічних причин і з метою правового захисту. Усі інші дані є добровільними й можуть бути введені за бажанням (наприклад, для отримання більш персоналізованих відповідей на ваші запитання).

Щоб найкращим чином гарантувати безпеку й конфіденційність ваших даних, ми впроваджуємо відповідні заходи безпеки. Ваш запит буде передано нам у зашифрованому вигляді.

Якщо ви зв’яжетеся з нами електронною поштою, ми будемо обробляти персональні дані, надані в електронному листі, виключно з метою обробки вашого запиту. Якщо ви не використовуєте надані форми для зв’язку з нами, подальші дані не збираються.

12.3 Нижче перераховані дані, які ми обробляємо в процесі реєстрації:

На нашому веб-сайті ми пропонуємо користувачам можливість зареєструватися за умови надання ними своїх персональних даних.Дані,

які ми збираємо:

 • звертання до вас;
 • ім'я, прізвище;
 • дата народження;
 • адреса доставки;
 • адреса для виставляння рахунку; 
 • номер клієнта;
 • ідентифікаційний номер платника ПДВ;
 • кількість робітників на виробництві;
 • дані контактної особи;
 • адреса електронної пошти.

Тобто, реєстрація необхідна для виконання договору (через наш інтернет-магазин) з вами або для здійснення переддоговірних заходів, або вона можлива у випадку надання гостьового доступу.

При цьому дотримується принцип мінімізації та запобігання збору даних, оскільки інформація, необхідна для реєстрації, позначена зірочкою (*) у полях для обов'язкового заповнення. Це, наприклад, адреса електронної пошти та пароль, включаючи підтвердження пароля.

Для здійснення замовлення в нашому інтернет-магазині й для доставки нам також необхідна інформація про адресу для виставляння рахунку (звертання до вас, ім'я, прізвище, адреса). Якщо адреса доставки відрізняється від адреси для виставляння рахунку, тоді потрібно буде додатково надати вищевказану інформацію про конкретну адресу доставки.

При реєстрації на нашому веб-сайті зберігаються також IP-адреса, дата й час реєстрації користувача (технічні дані для непріоритетної обробки). Нажавши кнопку «Зареєструватися зараз», ви даєте свою згоду на обробку ваших даних.

Зверніть увагу: уведений вами пароль зберігається в нас у зашифрованому виді. Доступу до цього пароля в співробітників нашої компанії немає. Тому вони не зможуть надати вам інформацію, якщо ви свій пароль забули.

У цьому випадку скористайтеся функцією «Забули пароль?», після чого на вашу адресу електронної пошти буде висланий новий пароль, згенерований автоматично. Жоден зі співробітників не вповноважений запитувати у вас пароль по телефону або в письмовій формі. Тому у випадку одержання таких запитів ніколи не повідомляйте свій пароль.

Після завершення процесу реєстрації ваші дані будуть зберігатися в нас у захищеній клієнтській зоні для подальшого використання. Як тільки ви відвідаєте наш веб-сайт, використовуючи свою адресу електронної пошти (в якості імені користувача) та пароль, ці дані стають доступними на нашому веб-сайті для дій, які ви виконуєте (наприклад, коли робите замовлення в нашому інтернет- магазині). Виконані замовлення можна відслідковувати в історії замовлень. Тут ви можете змінити адресу для виставляння рахунку або адресу доставки.

В історії замовлень зареєстровані особи можуть вільно вносити зміни або виправлення в адресу для виставляння рахунку або в адресу доставки. Наш центр підтримки клієнтів також може внести зміни або виправлення, якщо ви зв'яжетеся з ним. Безумовно, ви можете скасувати реєстрацію або видалити свій особистий кабінет. У цьому випадку зв'яжіться з нашим центром підтримки клієнтів.

12.4 Нижче перераховані дані, які ми збираємо та обробляємо для інформаційних бюлетенів:

Ви можете підписатися на безкоштовне розсилання інформаційних бюлетенів на нашому веб-сайті.

При реєстрації на інформаційний бюлетень ми збираємо такі дані:

 • ім'я, прізвище;
 • вибір «реєстрація як приватна особа, бізнес-клієнт, дилер»;
 • адреса електронної пошти;
 • IP-адреса, вказана вашим постачальником послуг Інтернет;
 • дані аналізу вбудованого веб-маяка (час відкриття інформаційного бюлетеня, перехід по посиланнях).

Адреса електронної пошти, яку ви вводите при реєстрації на інформаційний бюлетень, і ваше ім'я будуть використовуватися для відправлення вам персоналізованого розсилання.

При цьому дотримується принцип мінімізації та запобігання збору даних, тому що в якості поля для обов'язкового заповнення вказується тільки адреса електронної пошти. Крім того, з технічних причин і з метою правового захисту при замовленні інформаційного бюлетеня обробляється також ваша IP-адреса.

Ми використовуємо так звану процедуру подвійної реєстрації для відправлення інформаційних бюлетенів по електронній пошті. Це означає, що ви будете одержувати рекламу по електронній пошті, тільки якщо ви прямо підтвердите свою згоду, щоб ми активували послугу розсилання інформаційних бюлетенів. Для цього ми відправимо вам повідомлення по електронній пошті й попросимо підтвердити, що ви бажаєте одержувати наш інформаційний бюлетень на цю електронну адресу, нажавши на посилання, яке міститься в цьому електронному повідомленні.

Зрозуміло, ви можете скасувати підписку в будь-який час, скориставшись опцією скасування, передбаченою в інформаційному бюлетені, і тим самим відкликати свою згоду. Крім того, у будь-який час можна відмовитися від підписки на розсилання інформаційних бюлетенів безпосередньо на нашому веб-сайті.

Крім цього, у наш інформаційний бюлетень вбудований так званий веб-маяк. Це невеликий графічний елемент, який безпосередньо інтегрований в інформаційний бюлетень. Веб-маяк дозволяє нам статистично фіксувати охоплення й успіх інформаційного бюлетеня. Для проведення цієї оцінки по веб-маяку збираються такі дані:

 • час відкриття інформаційного бюлетеня;
 • перехід по посиланнях в інформаційному бюлетені.

Метою використання веб-маяка є оптимізація розсилання інформаційного бюлетеня та оптимальна адаптація його вмісту до інтересів користувачів.

Якщо ви згодні одержувати розсилання інформаційного бюлетеня, ваша згода стосується також використання веб-маяка. Якщо ви скасуєте розсилання інформаційного бюлетеня по посиланню для скасування підписки або на нашому веб-сайті, то дані, зібрані веб-маяком, також будуть вилучені.

12.5 Нижче перераховані дані, які ми збираємо та обробляємо в онлайн-блозі:

На нашому веб-сайті ми пропонуємо зареєстрованим користувачам можливість залишати коментарі до записів нашого блога, а також відповідати на вже існуючі коментарі.

При цьому відбувається збір таких даних:

 • коментар користувача;
 • дата публікації коментаря;
 • обране ім'я користувача або прізвище;
 • адреса електронної пошти;
 • IP-адреса, вказана вашим постачальником послуг Інтернет.

У зв'язку із цим слід зазначити, що коментарі в нашому блозі завжди відображаються під іменем (псевдонімом), обраним користувачем, і з датою публікації записи.

Зберігання IP-адреси призначене для цілей правового захисту групи компаній "uvex group" у випадку, якщо коментар порушує права третіх осіб або містить протизаконний контент.

Ми не передаємо персональні дані, зібрані в рамках блога, третім особам, за винятком випадків, коли це потрібно за законом або необхідно для пред'явлення або захисту законних вимог з боку групи компаній "uvex group". 

13. Платіжні системи (стаття 6 регламенту GDPR (пункт 1 (а, b)), перевірка платоспроможності (стаття 6 регламенту GDPR (пункт 1 (f))

У нашому інтернет-магазині ви можете здійснювати платежі по рахунку-фактурі, кредитній карті, системі Paypal або шляхом списання з банківського рахунку (система платіжних/інкасових доручень SEPA). Для цього збираються відповідні платіжні дані, щоб можна було обробити ваше замовлення й платежі. Крім того, з технічних причин і з метою правового захисту ми обробляємо ваш IP-адресу.

Принцип мінімізації та запобігання збору даних дотримується в тому розумінні, що ви повинні надати нам тільки ті дані, які абсолютно необхідні нам для обробки платежів і, отже, для виконання договору, або дані, які ми зобов'язані збирати за законом.

Без цих даних нам, на жаль, прийде відмовитися від укладання договору, тому що ми не зможемо його виконати.

Наша платіжна система використовує SSL-шифрування для захищеної передачі даних.

Примітка щодо оплати по рахунку-фактурі: якщо в нашому інтернет-магазині ви виберете спосіб оплати по рахунку-фактурі, ми виконаємо перевірку платоспроможності. Для цього дані про платоспроможність передаються в "Гарантійне суспільство страхування кредитів", бюро кредитних історій або в компанії по страхуванню кредитів, для визначення ризиків неплатоспроможності або виникнення збитків.

Примітка по оплаті кредитною картою: звичайно при оплаті кредитною картою її дані перевіряються.

Примітка по системі Paypal: система Paypal належить компанії Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Якщо при оформленні замовлення зацікавлена особа вибирає Paypal як спосіб оплати в нашому інтернет-магазині, дані зацікавленої особи автоматично передаються в компанію Paypal.

Вибираючи цю платіжну опцію, зацікавлена особу дає згоду на передачу персональних даних, необхідних для обробки платежів. Персональними даними, переданими в компанію Paypal, звичайно є ім'я, прізвище, поштова адреса, адреса електронної пошти, IP-адреса, номер телефону, номер мобільного телефону або інші дані, необхідні для обробки платежів.

Для обробки договору купівлі-продажу необхідні також персональні дані, які пов'язані з відповідним замовленням. Докладну інформацію про "Політику конфіденційності Paypal" можна знайти по такій адресі:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (по правовому статусу на 25.05.2018 року).

Примітка по системі платіжних/інкасових доручень: звичайно при списанні з банківського рахунку реквізити вашого банківського рахунку збираються для списання відповідної суми з нього.

14. Автоматизовані рішення по окремих випадках

Ми не використовуємо чисто автоматизовану обробку для винесення рішення.

15. Технології для оцінки вашої поведінки на нашому вебсайті (ст. 6, п. 1, підп. «a» EU-DS-GVO)

Наш вебсайт використовує технології в декількох місцях, щоб оцінити вашу поведінку під час використання та оптимізувати вебсайт. Для цього використовуються файли cookie, сторонні виклики й локальне сховище. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які знаходяться на вашому комп’ютері та зберігаються вашим браузером (локально на жорсткому диску).

Ми використовуємо ці технології тільки з вашої згоди (ст. 6, п. 1, підп. «a» EU-DS-GVO). Це дає нам змогу аналізувати, як користувачі використовують наші вебсайти. Завдяки цьому ми можемо налаштовувати вміст сайту відповідно до потреб відвідувачів. Файли cookie також допомагають нам вимірювати ефективність конкретної реклами й розміщувати її відповідно до тематичних інтересів користувача.

Якщо ви надали свою згоду тут, ви можете відкликати її в будь-який час на майбутнє, знову викликавши повідомлення про згоду ТУТ і зробивши відповідні налаштування.

Ми використовуємо Google Tag Manager для керування різними файлами cookie та інструментами, інтегрованими на цьому вебсайті.

Ми використовуємо інструменти й сервіси, описані в розділі 14.1 на нашому вебсайті. Правовою підставою для такого використання є ваша згода, яку ви надаєте за допомогою повідомлення про згоду, що відображається під час першого відвідування нашого вебсайту. Детальну інформацію про використані інструменти й сервіси можна знайти в наведених нижче параграфах.

Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, видаливши файл cookie, що зберігається у вашому інтернет-браузері, вручну або за допомогою відповідного програмного забезпечення,
а потім перезавантаживши наш вебсайт, або натиснувши на кнопку «Змінити налаштування захисту даних».

16. Інструменти, що використовуються

17. Посилання на інших постачальників

Наш вебсайт містить також (чітко ідентифіковані) посилання на вебсайти інших компаній. Якщо є посилання на вебсайти інших провайдерів, ми не можемо вплинути на контент. Отже, ми не несемо відповідальності за цей контент. Самі провайдери або оператори відповідних сайтів відповідають за контент таких сайтів.

У момент створення посилань, сайти, на які ведуть такі посилання, були перевірені на можливі порушення та на ідентифіковні порушення. У цей момент не було виявлено забороненого контенту. Однак, не маючи конкретних підстав підозрювати порушення закону, неможливо постійно відслідковувати контент посилальних сайтів. Якщо нам стане відомо про порушення, ми негайно видалимо відповідні посилання.

18. Онлайнові пропозиції й діти

Без дозволу своїх батьків або опікунів, особи молодше 16 років не можуть передавати нам персональні дані або "Заяви про згоду". Ми просимо батьків або опікунів брати активну участь в онлайн активності та інтересах своїх дітей.

19. Посилання на соціальні мережі

На нашому сайті ви знайдете посилання на соціальні мережі Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X та Instagram. Посилання на вебсайти соціальних мереж можна розпізнати за логотипом відповідної компанії. Перейшовши за цими посиланнями, ви потрапите на корпоративну сторінку uvex group у відповідній соціальній мережі. Коли ви натискаєте посилання на соціальну мережу, встановлюється з’єднання із серверами цієї соціальної мережі. Це повідомляє серверам соціальних мереж, що ви відвідали наш сайт. Крім того, подальші дані передаються постачальнику послуг соціальних мереж. Нижче наведено деякі з них:

 • Адреса вебсайту, на якому знаходиться активоване посилання
 • Дата й час відвідування вебсайту або активації посилання
 • Інформація про браузер і операційну систему, що використовуються
 • IP-адреса

Якщо на момент активації посилання ви вже ввійшли у відповідну соціальну мережу, постачальник цієї соціальної мережі може визначити ваше ім’я користувача і, можливо, навіть ваше справжнє ім’я з переданих даних і пов’язати цю інформацію з вашим особистим обліковим записом користувача в цій соціальній мережі. Ви можете заборонити цю можливість присвоєння особистому обліковому запису користувача, якщо попередньо вийдете зі свого облікового запису користувача.

Сервери соціальних мереж розташовані у США та інших країнах за межами Європейського Союзу. Таким чином, дані можуть також оброблятися постачальником послуг соціальних мереж у країнах за межами Європейського Союзу. Зверніть увагу, що компанії в цих країнах регулюються законами про захист даних, які, як правило, не захищають персональні дані настільки, наскільки це передбачено в державах-членах Європейського Союзу.

Зверніть увагу, що ми не маємо впливу на обсяг, тип і мету обробки даних постачальником послуг соціальних мереж. Для отримання додаткової інформації про використання ваших даних соціальними мережами, інтегрованими на нашому вебсайті, зверніться до політики конфіденційності відповідної соціальної мережі.

20. Політика конфіденційності / інформація про захист даних у соціальних мережах

Група компаній "uvex group" веде сторінки в соціальних мережах: Facebook, Instagram, Youtube, Xing, Pinterest, Linkedln. Якщо ми контролює обробку ваших даних, ми гарантуємо виконання застосовних положень про захист даних.

Нижче описана найбільш важлива інформація про закони про захист даних, яка стосується нашої присутності в соціальних мережах.

20.1 Прізвище та адреса особи, відповідальної за операцію

Нижче перераховані сторони (крім "uvex group"), відповідальні за присутність нашої компанії в значенні "Регламенту ЄС про захист даних" (GDPR), а також у значенні інших законів про захист даних:

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Німеччина
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ірландія
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ірландія.

 

Однак ви несете відповідальність за використання вами цих платформ і їх функцій. Зокрема, це застосовне до використання інтерактивних функцій (наприклад, коментарі, поділитися, реагування).

Зверніть увагу: ваші дані можуть оброблятися за межами ЄС. З усіма провайдерами були укладені договори, необхідні за законами про захист даних.

20.2 Ціль та правова підстава

Наша група компаній сама веде фан-сторінки, щоб спілкуватися з відвідувачами на цих сторінках та інформувати їх про наші пропозиції.

Більше того, ми збираємо дані для цілей статистики, щоб поліпшити й оптимізувати контент і зробити наші пропозиції більш привабливими. Необхідні для цього дані (наприклад, загальна кількість переглядів сторінки; активність на сторінці; дані, надані відвідувачами; взаємодії) обробляються соціальною мережею та доступні нам. Ми не можемо вплинути на генерування й представлення цих даних.

Крім того, ваші персональні дані обробляються провайдером соціальної мережі (а також групою компаній "uvex group") для цілей вивчення ринку та реклами. Тому можливо, наприклад, створення "профілів використання" на підставі вашої користувацької поведінки й інтересів, отриманих з неї. Таким шляхом, серед іншого, можна розміщати усередині та зовні платформ рекламу, яка відповідає вашим інтересам. Для цього на ваш комп'ютер звичайно зберігаються файли кукі. Незалежно від цього дані, що не є зібраними безпосередньо з ваших пристроїв, можуть зберігатися у ваших "профілях використання". Зберігання та аналіз відбуваються по всім пристроям; зокрема, це застосовне якщо ви зареєстровані як член і ввійшли по паролю на відповідну платформу.

Ми не збираємо й не обробляємо які-небудь персональні дані крім вищевказаних.

Обробка ваших персональних даних групою компаній "uvex group" відбувається на підставі нашого законного інтересу з ефективного надання інформації й комунікації по Статті 6(l)(f) GDPR.

Якщо у вас запитали згоду на обробку даних, тобто ви заявили про свою згоду шляхом натискання екранної кнопки або інших засобів, тоді правовою підставою для обробки даних є Стаття 6(l)(a) і Стаття (7) GDPR.

20.3 Ваші права / Право на заперечення

 

Якщо ви член соціальної мережі й не бажаєте, щоб вона збирала дані про вас і зв'язувала їх з вашими збереженими "даними члена" шляхом вашої присутності, ви повинні зробити наступне:

 • вийти із сесії відповідної мережі перед тим, як зайти на нашу фан-сторінку;
 • видалити файли кукі зі свого пристрою, і
 • вийти зі свого браузера та запустити знову його.

 

Але після того, як ви знову зайдете по паролю в соціальну мережу, ви знову будете розпізнані мережею як відповідний користувач.

Докладний опис відповідних варіантів обробки та заперечень (відмов) доступний по таким посиланнях:

 • Facebook:

Політика конфіденційності:  https://www.facebook.com/about/privacy/

Відмова від обробки даних:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

 http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Політика конфіденційності:  https://help.instagram.com/519522125107875

Відмова від обробки даних:  https://thenai.org/opt-out 

http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Політика конфіденційності:  https://policies.google.com/privacy

Відмова від обробки даних:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Політика конфіденційності:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

Відмова від обробки даних:  http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Політика конфіденційності: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

Відмова від обробки даних:  https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Політика конфіденційності:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Відмова від обробки даних:  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

http://www.youronlinechoices.com

 

У вас є такі права із приводу обробки ваших персональних даних: право на доступ, право на виправлення, право на видалення, право на обмеження в обробці, право заперечення, право на перенесення даних, право подати скаргу із приводу незаконної обробки ваших персональних даних у відповідний "орган по захисту даних".

Однак тому що "uvex group" не має повного доступу до ваших персональних даних, при подачі скарги ви повинні безпосередньо зв'язатися із провайдером соціальної мережі, який має доступ до персональних даних своїх користувачів і може вжити потрібних заходів і надати інформацію.

20.4 Якщо вам усе ще потрібна допомога, ми спробуємо вам допомогти. Зверніться до особи в нашій компанії (див. вище), яка відповідає за захист даних. Примітки із приводу захисту авторських прав та прав на художні твори

Якщо ви бажаєте опублікувати зображення, тексти, діаграми, відео, музику і т.п. на наших сторінках у соціальних мережах - ви повинні знати про те, що ви тим самим можливо передаєте усі права на їх використання цій соціальної мережі, що може мати правові наслідки якщо ви особисто не є автором або власником прав на ці твори.